Rodzaje prac dyplomowych

Zasadniczo rozróżniamy cztery rodzaje prac dyplomowych: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska i praca doktorska. Przybliżymy tu w wielkim skrócie każdy rodzaj prac dyplomowych. Prace licencjacką musimy napisać, jeżeli zdecydowaliśmy się na trzy letnie studia licencjackie. Po jej napisaniu i bronie otrzymujemy tytuł licencjata. Natomiast praca magisterska pisana jest po ukończeniu, zazwyczaj pięcioletnich, studiów magisterskich i daje nam tytuł magistra Praca inżynierska występuje na końcu studiów inżynierskich i daje nam tytuł inżyniera. Natomiast praca doktorska wymagana jest do uzyskania stopnia doktora bądź też doktora habilitowanego. Ogólnie rzecz ujmując, praca dyplomowa kończy jakiś etap naszej edukacji. Dzięki niej możemy zdobyć tytuł naukowy. Najpopularniejsze są oczywiście prace licencjackie i magisterskie. Po ich zdobyciu większość absolwentów zaczyna prać zawodową. Ale zaobserwowano również zwiększoną liczbę doktorantów. Wszak po zdobyciu tytułu doktora, mamy prawie pewien etat na uczelni.