Szkolenie ustawa o sygnalistach – poznaj!

Projekt polskiej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa potwierdza ustalenia Dyrektywy UE w zakresie limitów. I tak: każdy z pracodawców zatrudniający co najmniej 50 pracowników zobowiązany jest do ustanowienia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych.

Kiedy wchodzą przepisy?

Zgodnie z deklaracjami każdy kraj UE powinien chronić sygnalistę od 17.12.2021r. Każde z państw członkowskich powinno określić i uregulować wewnętrznie kwestie związane z obsługą zgłoszeń od pracowników, jak i innych osób związanych z podmiotem w kontekście związanym z pracą.

Ustawa o sygnalistach

W przedstawionym projekcie powtórzono terminy wdrożenia ochrony sygnalistów w przedsiębiorstwach:
1. zatrudniające pow. 250 pracowników zaraz po wejściu ustawy
2. w okresie dwóch lat od wejścia ustawy

Kto upoważniony do przyjmowania zgłoszeń?

Ustawa wskazuje:
a) osoby/wydziały upoważnione do przyjmowania zgłoszeń, wykonywania działań następczych i prowadzenia rejestru zgłoszeń;
b) sposoby przekazania informacji o naruszeniu, w tym udostępnienie kanałów przekazywania zgłoszeń w sposób pisemny lub/i ustny z koniecznością zachowania m.in. poufności i anonimowości,
c) informacje o obowiązujących terminach potwierdzenia otrzymania informacji o naruszeniu (mowa o 7 dniach), jak również o przekazaniu informacji zwrotnej sygnaliście (do 3 miesięcy).

Kary za brak procedur dla sygnalisty – co grozi?

Polska ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa przewiduje kary za brak odpowiednich procedur regulujących wymagania dotyczące ochrony sygnalistów. Są to: kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3 grozi. Grozi ona w następujących sytuacjach:
1) jeżeli ktoś utrudnia dokonanie zgłoszenia naruszenia prawa sygnaliście;
2) jeżeli ktoś wbrew przepisowi art. 10 podejmuje działania odwetowe wobec osoby, która dokonała zgłoszenia lub ujawnienia publicznego;
3) jeżeli ktoś wbrew przepisom art. 30 lub art. 43 narusza obowiązek zachowania poufności tożsamości osoby, która dokonała zgłoszenia;
4) jeżeli ktoś dokonał zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji;
5) jeżeli ktoś nie ustanowił wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych albo ustanowiona przez niego procedura narusza art. 29 ust. 1.

Jak widać z przytoczonych regulacji zawartych w projekcie ustawy o ochronie sygnalistów, ukarane mogą zostać zarówno osoby po stronie podmiotu, które nie dopełniły swoich obowiązków, jak również sygnalista, który przekazał w zgłoszeniu nieprawdziwe informacje.

Więcej na temat informacji o polskiej ustawie dot. sygnalisty można uzyskać kontaktując się przez stronę i zapisując się na darmowe szkolenie: https://sygnalista24.info/skontaktuj-sie-z-nami/

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *